Villkor presentkort/kundkort

Ett års giltighetstid på presentkort/kundkort.

Kortet och måste tas med vid första tillfället om inget annat sagt.